МИНИСТЪР КОЛАРОВА: СТРАТЕГИЯТА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НАСЪРЧАВА СТУДЕНТИТЕ ДА ОСТАВАТ В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

02.10.2014

 „Стратегията на развитието за висшето образование в България 2014-2020 г. е описание на реформата в сектора. Чрез нея очертаваме какво и как трябва да се промени, за да модернизираме системата, посочваме приоритетните области за развитие на висшето образование и конкретните политики и управленски мерки  за изпълнение. Това е Стратегия за начина, по който се харчат публичните средства, т.е. нашите пари.“ Това каза министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова при представянето пред журналисти на актуализирания вариант на Стратегията за развитие на висшето образование в Р България и Плана за действие към нея, които Правителството прие вчера. Тези два документа са задължително условие за приемането на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще се изпълнява от МОН.

„Предстои Стратегията да бъде внесена в Народното събрание. Там няма да има обсъждане, но ние сме изготвили такъв вариант, който дава свобода за политически решения“, обясни министър Коларова и подчерта, че се надява различните партии да се обединят около този проект в името на такива приоритетни цели, каквито са образованието и науката.

Министър Коларова съобщи още, че една от последните промени, направени в Стратегията, е включването на редица мерки за връщане у нас на българите, завършили висше образование в чужбина. „Тази реинтеграция е много важна и може да стане по много начини – например чрез предлагане на добри магистратури и докторантури, участие в международни програми,  чрез включване на наши висшисти от чужбина в научни проекти на българските висши училища“, поясни доц. Коларова.  Също така са предвидени мерки и за задържане в страната на завършващите студенти посредством различни стимули главно в кредитирането.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“