ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪР РУМЯНА КОЛАРОВА ПО ПОВОД НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА УЧИТЕЛЯ – 5 ОКТОМВРИ

Начало » Последни публикации

04.10.2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ УЧИТЕЛИ,

Днес е Международният ден на учителя и гражданите на повече от 100 страни в света изразяват уважението си към Вас, които посвещавате живота си на образованието и възпитанието на нашите деца.

Да си учител не е и не може да бъде просто професия. Това е призвание. Изпълнено със себеотдаване и със саможертва. Защото Вие не предавате само и единствено знания, а се посвещавате на делото да издигнете младите хора, като ги укрепвате с наставления, възпитание и личен пример. Вие прекарвате често повече време със своите ученици, отколкото техните родители и трябва да сте както грижовни майки и бащи, така и строги съдници, а също и приятели за младите хора.

За Вас учебният ден, скъпи учители, не свършва с последния звънец. Той продължава с проверката на домашните работи, с въпросите на родителите, но и с подготовката за утрешния ден. Защото учителят не спира да учи, за да бъде винаги в час. Той продължава със своето самообучение. Защото знанието непрекъснато се увеличава и въпросите на учениците стават все повече. И не на последно място учителят трябва отлично да владее предмета си. Да притежава онова качество, което дава сили да заплени детското любопитство и да пробуди страстта към знанието у младите хора. Не спирайте да се учите и да учите!

Скъпи учители, Вие носите бремето на тежка отговорност: Вие трябва да възпитате Вашите ученици, като ги превърнете в образовани и знаещи личности, отговорни граждани и най-вече в добри хора и с това да гарантирате не само тяхното бъдеще, но и това на нашето общество, на страната ни.

Дълбок поклон пред Вашия труд!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

ДОЦ. РУМЯНА КОЛАРОВА

Министър на образованието и науката

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“