ПЕТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Начало » Последни публикации

06.10.2014

Петото състезание по творческо писане на английски език ще се проведе през м. февруари  2015 г. Състезанието е създадено, за да насърчи българските ученици да мислят творчески, пишат и се забавляват на английски език.

В състезанието могат да участват ученици от 6-ти до 12-ти клас, които изучават английски език в държавни, общински и частни общообразователни училища. Състезанието е разделено по възрастови групи, и темите и изискванията на есетата са различни, в зависимост от възрастта на учениците.

В деня на училищното състезание в рамките на един час участниците пишат есе на английски език по една от зададените интересни теми (примерно „Къде отиват чорапите, когато изчезнат”, „Представете си, че имате голямо огледало, което говори. Какво казва?“, „Защо рибите не говорят – защото не могат или защото знаят всичко?”, „Една сутрин се събуждате и откривате, че можете да четете мислите на хората…”). Учениците пишат, без да използват речници, учебници и други ресурси и се оценява предимно творчеството и оригиналността, а не граматиката.

Есетата се оценяват от регионално жури (което се състои от англоговорящи специалисти и учители, и поне един човек, който говори английски като майчин език), а най-добрите есета се изпращат на национално жури, което избира победители във всяка възрастова група. Всички участници получават сертификати за участие, а националните финалисти и техните учители - допълнителни награди на специална церемония през м. април 2015. Някои от наградите тази година са: участие в летен езиков лагер, организиран от Американския университет в Благоевград, книги и др.

Регистрацията за състезанието ще започне на 8 октомври 2014 и ще продължи до 25 октомври 2014. Регистриралите се училища заплащат еднократно 20 лева такса участие за училище.

Повече информация за състезанието, критериите за оценяване на есетата, както и линк към регистрационната форма ще намерите на www.creativewriting-bg.com.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“