СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С АУТИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ“

Начало » Последни публикации

16.10.2014

В продължение на инициативата за предприемане на съвместни действия с представителите на гражданското общество и неправителствения сектор с цел предприемане на активни мерки за превенция на децата и учениците от насилие заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева проведе среща в Министерството на образованието и науката с представители на Гражданско движение „Защита на правата на хората с аутизъм в България“. Срещата имаше за цел да се обсъдят предложените от гражданското движение мерки за предотвратяване на насилието над деца в държавни и частни образователни институции. На вниманието се поставиха и други въпроси, отнасящи се до промяна в законодателството във връзка с обучението на децата със специални образователни потребности, в частност на децата от аутистичния спектър. 

Заместник-министър Кастрева увери представителите на движението, че Министерството на образованието и науката е отворено за диалог с гражданското общество и споделя необходимостта от предприемане на спешни мерки в областта на правата на детето и предотвратяването на насилието в училище. Беше представена инициативата на МОН за междуведомствена работна група с участието и на гражданския сектор за разработване на механизъм за превенция на риска в образователната среда, с което да се подобри грижата за децата в училище. Представителите на Гражданско движение „Защита на правата на хората с аутизъм в България“ бяха поканени за участие в работната група с цел да излъчат свои представители.

На срещата присъства и Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“