УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПОЛУЧАВАТ СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТИ

Начало » Последни публикации

23.11.2013

260 612 лева ще бъдат отпуснати за належащи ремонти на 22 общински училища в област Разград. Това стана ясно по време на визитата на министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова в Разград. "Министерството на образованието и науката ще работи по оперативна ос за образователна инфраструктура по програмата "Региони в растеж". Ще може да се кандидаства с проекти по нея", обяви министър Клисарова на среща с директорите на училища в региона. На срещата министърът говори за приоритетите в работата на МОН през следващата година. "Знаете, че правителството обяви образованието за приоритет и го доказа с бюджет 2014 г. - отпуснаха се допълнителни 100 милиона лева", обясни тя.
В срещата, която беше водена от областния управител на Разград Стоян Ненчев, участваха трима народни представители - Татяна Буруджиева, Хами Хамиев и Борислав Гуцанов. Първите двама са членове на комисията по образование към Народното събрание. "Искам да благодаря на министър Клисарова за средствата, които ще получат училищата за ремонти. Ще направим възможното и останалите училища, които имат нужда от средствата за ремонти", коментира Татяна Буруджиева.

Министър Клисарова говори пред директорите за вече приетата от МС Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система, както и проекта на Стратеия за развитие на педагогическите кадри. Директори поставиха въпроси по отношение на статута на детски центрове и тяхното финансиране, въвеждане на целодневното обучение във всички училища, не само в средищните училища, както и възможността подготвителните групи да бъдат организирани в училищата, а не в детските градини. Според учители извънкласните и извънучилищни дейности ще помогнат за намаляване броя на отпадналите от образователната система деца, както и ще допринесат за развитието на индивидуани заложби и таланти.

На въпрос на министъра трябва ли да има трети задължителен държавен изпит по математиката, директори отговориха с "не".
По-рано министър Клисарова имаше среща с кметовете от област Разград. организирана от областния управител Стоян Ненчев. Те поставиха основно въпроси по отношение на ремонти на сградния фонд и липсата на училищни автобуси.  "В бюджета за следващата година са заделени средства както за нови автобуси, така и за покриване разходите на учителите за пътуване със собствен транспорт", обясни министър Клисарова.

Тя посети и гимназията за преподаване на чужди езици "Екзарх Йосиф" в Разград. "Ще направим всичко възможно да осигурим средства за изграждане на физкултурен салон в училището, което въпреки че няма такъв се гордее със световни успехи на ученическите си отбори", обяви министър Клисарова, след като проблемът бе поставен от кмета на Разград Денчо Бояджиев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“