ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

29.10.2014

На 29 октомври 2014 г., поради лоши метеорологични условия и влошена пътна обстановка, учебни занятия не се провеждат в ПГТ „Иван Марангозов“, гр. Априлци, област Ловеч  и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, област Стара Загора. Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация в ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Хасково, няма учебни занятия. В  ПГ по икономика „Рачо Стоянов“, гр. Дряново, област Габрово, до 30 октомври включително, се провеждат строително-ремонтни работи.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“