ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Начало » Последни публикации

29.10.2014

Правителството прие две постановления, с които одобри над 5,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общини за осигуряване на дейности по три национални програми за развитие на средното образование, изпълнявани от общинските училища.

Средствата, които се предоставят по НП „Оптимизация на училищната мрежа”, са в размер на 2 129 697 лв. По НП „Информационни и комуникационни технологии в училище” за изплащане на остатъка от годишните разходи за интернет свързаност на училищата са осигурени 365 544 лв. Други 3 150 107 лв. са предназначени за дейностите, изпълнявани от общинските училища по НП „С грижа за всеки ученик“.

Финансирането е за сметка на предвидените средства по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“