ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА: ОБНОВЯВАНЕТО НА УЧЕБНАТА СРЕДА СЪЗДАВА САМОЧУВСТВИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ

Начало » Последни публикации

31.10.2014

Приключи проект за изграждане на подходяща и ефективна образователна инфраструктура в професионалните училища

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева откри в СПГЕ „Джон Атанасов“ – София, пресконференция по приключилия проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“. Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., схема BG 161PO001/1.1-02/2008. Министерството на образованието и науката (МОН) е конкретен бенефициент съвместно с Министерството на регионалното развитие. На основание рамково споразумение, подписано между двете министерства, се предостави безвъзмездна финансова помощ по схема BG 161PO001/1.1-02/2008. Отпуснатата безвъзмездна помощ е в общ размер 9 162 642,57 лв.

В презентация за осъществените по проекта придобивки за професионални гимназии заместник-министър Кастрева посочи конкретни дейности: хидроизолация на покриви, подмяна на ВиК инсталации, електро и отоплителни инсталации, саниране и топлоизолация, подмяна на врати, на настилки, на облицовки, изграждане на асансьори за лица с увреждания, вътрешни ремонти, ремонти за обзавеждане на учебни работилници, модернизация на вентилационна система, доставка и оборудване на компютърни конфигурации. Чрез партньорството по проекта са сключени 6 договора, въз основа на които са извършени ремонтни дейности в училищата Професионална гимназия /ПГ/ по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ – Ботевград, ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – Плевен, ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот, ПГ по механоелектротехника – Пазарджик, Софийска ПГ по електроника „Джон Атанасов“, ПГ по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ – София, ПГ по екология и биотехнологии – София.

„Благодарения на предприемчивостта на директорите, всички средства са вложени целево и с много допълнителен труд, който самите училищни колективи вложиха. Сега училищата изглеждат по различен начин.“ -  изрази задоволството си г-жа Кастрева и добави: „Така, доказвайки, че в екип двете министерства се обновява учебната база. Това води и до създаването на различна учебна среда, която възпитава и респектира с вида си, създава самочувствие на работещите там, на учещите в тези училища. Това е и знак за качество на учебната среда, към което трябва да се стремят всички образователни институции.“, изтъкна заместник-министър Кастрева. Според нея дейностите, който са реализирани в сферата на енергийната ефективност, са дейности, които изискват много финансови средства. Чрез осъществяването им директорите гарантират по-добра образователна среда. Те ще могат в бъдеще да насочат усилията си за ремонти, които не са с толкова висока стойност. „надявам се да кандидатстваме и с доброто си име да спечелим следващи проекти“, окуражи присъстващите директори на столични училища, участвали в проекта, заместник-министър Кастрева.

В отговор на журналистически въпрос Красимир Вълчев, главен секретар на Министерството на образованието и науката обяви, че в следващата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 също има средства за образователна инфраструктура, където МОН, респективно държавните училища, е потенциален бенефициент

Иглика Неделчева, директор на СПГЕ „Джон Атанасов“, показа инсталираното иновативно оборудване, придобито чрез проекта: лабораторна термопомпена инсталация в пет модула, производство на германска фирма, Мобилен соларен куфар, постановка за изследване на соларни генератори, соларна маса. На тях се обучават ученици от специалност „Възобновяеми енергийни източници“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“