СЛОВО ЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Начало » Последни публикации

31.10.2014

Госпожи и господа,

 

Отбелязваме Деня на народните будители.

По съвсем естествен начин българският народ се обръща във време на кризи към символните фигури от своята история и търси в тях упование и светъл пример. 

Времената, когато хората се изправят пред труден избор, винаги са повод да си припомним уроците на историята и посланията на българските книжовници, просветители и радетели за независимост.

През 1922 година Стоян Омарчевски, министърът на народното просвещение, внася предложение в Министерския съвет за определянето на първи ноември – денят на свети Иван Рилски за Ден на българските народни будители. В това предложение се казва, че: „От Паисия насам до наши дни се редят светлите и лъчезарни образи на големи културно-обществени дейци, далечни и близки строители на съвременна България. Стореното от тях ни удивлява, окриля нашия дух. Министерството на народното просвещение определя първи ноември - деня на рилския чудотворец - за празник на българските будители, на големите българи и почит към паметта на ония, които водеха българския народ към просвета, свобода и култура.“

Този празник ни връща към една дълга редица от имена: св. Иван Рилски, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, Матей Граматик, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Добри Чинтулов и много други.

Честването на Деня на народните будители доказва, че въпреки трудностите и перипетиите на времето успяваме да съхраним и предадем паметта за своите апостоли, съхранили през вековете нашия дух.

Този празник ни напомня обаче и да се връщаме за примери отново и отново към собствената си история. Особено към периода на Възраждането, когато една единствена тънка книга – една история за нашия народ – се превърна в стихия, която сложи началото на могъщо движение на възход.  На първо място чрез въодушевлението и страстта от силата на духовното израстване. То от своя страна бе постигнато чрез образованието.

Искам да напомня, че образованието е сигурната гаранция за бъдещето на една нация. Защото неговите резултати не са видими днес, а едва след десетилетия. Те са резултат от много труд и трудности, но само те могат да гарантират нашето бъдеще.

Скъпи български учители, учени, изследователи, преподаватели, бъдете просветители и продължавайте напред.     

 

Честит празник!

 

РУМЯНА КОЛАРОВА

Министър на образованието и науката

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“