СЕДМИЦАТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДОЦ. РУМЯНА КОЛАРОВА

Начало » Последни публикации

01.11.2014

Седмицата през погледа на министъра на образованието и науката доц. Румяна Коларова:

http://radio.dariknews.bg/?page=audio&id=257316

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“