УКРЕПВА СЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯТ КАПАЦИТЕТ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

05.11.2014

Правителството прие постановление, с което се извършват промени в Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката. Те са свързани с вътрешна реорганизация в рамките на специализираната администрация на ведомството, като се намалява числеността на четири дирекции с пет щатни бройки, за да се увеличи числеността на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, която е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и ще отговаря за ефективното и ефикасно управление и за изпълнението на програмата.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“