ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОТКРИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА СЕСИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО РУСКИ ЕЗИК

Начало » Последни публикации

11.11.2014

От 7 до 12 ноември 2014 година в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ се проведе Научно-практическата сесия за педагози и организатори на образованието на тема: “Научно-методически основи на преподаването на руски език в съвременното интеркултурно пространство с използване на технологиите на дистанционно обучение“.

В инициативата се включиха над 280 български учители по руски език в детски градини и училища, университетски преподаватели по руски език, директори на училища и експерти от регионалните инспекторати по образованието.

Според участниците новият формат на работа и актуалните теми ще допринесат за повишаване качеството на преподаването на руски език, който през учебната 2013/2014 година е изучаван от 128 177 ученици от I до XII клас в българските училища, и е на второ място след английски език в чуждоезиковото обучение.

Научно-практическата сесия се организира от Министерството на образованието и науката на Руската федерация и от Държавния институт по руски език „А.С. Пушкин“ със съдействието на федералната агенция към Министерството на външните работи на Русия „Россътрудничество“и Министерството на образованието и науката на Република България.

В тържественото откриване на научно-практическата сесия взеха участие заместник-министърът на образованието и науката на Република България Ваня Кастрева, заместник-министърът на образованието и науката на Руската федерация Вениамин Каганов, Лариса Ефремова - заместник-ръководител на „Россътрудничество“, Маргарита Русецкая – ректор на Държавния институт по руски език „А.С. Пушкин“ и Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

По време на сесията се проведе работна среща между двамата заместник-министри, на която  бяха обсъдени възможностите и перспективите за бъдеща съвместна работа и сътрудничество в сферата на образованието, дискутираха се бъдещи планове за международно сътрудничество в областта на руския език и култура и на образованието като цяло.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“