МОН И GIZ ПРОВЕДОХА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МОСТ МЕЖДУ БИЗНЕСА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

Начало » Последни публикации

12.11.2014

Заключителната конференция „Мост между бизнеса и професионалното образование и обучение“ се проведе в „Централ хотел форум“ - София, която обобщи резултатите от успешно осъществения българо-германски проект, координиран от  GIZ (Geselschaft für Internationale Zusammenarbeit), Германия, съвместно с Министерство на образованието и науката.

Конференцията откри г-н Томас Пфане – съветник и ръководител на Икономическия отдел в Посолството на Германия. Той изрази удовлетворението си от съвместната работа по проекта и постигнатите добри резултати.

Специални поздравления от името на Министерство на образованието и науката и заместник-министър Ваня Кастрева изказа г-жа Емилия Вълчовска, началник на отдел „Професионално образование и обучение“ в МОН.

Участие във форума взе и г-жа Ангела Маркс – старши ръководител на проекта.

В рамките на проекта с помощта на експерти от Германия бяха отчетени като успешни следните резултати: създаване на нова рамка за държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на професионална квалификация в съответствие с Европейската квалификационна рамка; Разработване на стандарти по новата рамка за 5 професии - „Електротехник”, „Газов техник”, „Готвач”, „Системен програмист” и „Хлебар-сладкар”; Разработени курикулуми по 4 професии със 75 модула; Разработени модули за вътрешнофирмено обучение в сектор „Газ” и „Туризъм”; Проведени обучения по нови методи и медии на около 100 учители и директори от професионални гимназии от 14 различни професионални направления; Разработен механизъм за връзка между професионалното и висшето образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“