МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Начало » Последни публикации

19.11.2014

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските обслужващи звена.

Средствата в размер на 4 289 645 лв. са предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година и са планирани по бюджета на Министерството на образованието и науката.

С Постановлението средствата се предоставят по бюджетите на общините под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности по образованието.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“