В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ОТРАСЛОВ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

18.11.2014

На 18 ноември 2014 г. в МОН министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев присъства на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование с участие на представители на всички социални партньори.

„Много държа на екипността, още повече държа на нещо, което се нарича съгласие“, обърна се министър Танев към партньорите в Отрасловия съвет.

Ръководителите на синдикалните и на работодателските организации изразиха своите очаквания и направиха предложения за приоритети в бъдещата съвместна работа. Сред разглежданите от тях теми бяха политиките за издигане авторитета на учителската професия, философията на делегираните бюджети, осигуряването на равен шанс за децата в предучилищна възраст, изпълнението на стратегически документи.

Представителите на социалните партньори високо оцениха постигнатите от МОН резултати от проектите, по които се работи, а председателят на Отрасловия съвет Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката, им благодари за съдействието.

Бе взето решение да се сформира работна група, която да разработи критерии и компоненти за системата на делегираните бюджети.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“