ПРОГРАМИТЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ И „ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 СА ОДОБРЕНИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Начало » Последни публикации

25.11.2014

Оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Околна среда” са одобрени за официално изпращане на Европейската комисия. На свое заседание днес Съветът за координация и управление на средствата от ЕС в Министерски съвет разгледа и одобри текстовете на двата документа и потвърди готовността за тяхното изпращане за нов кръг преговори с Комисията.

През миналата седмица Съветът одобри изпращането и на бъдещите оперативни програми „Региони в растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Транспорт и транспортна инфраструктура“, които вече са предоставени на ЕК за коментари.

„Това, което със сигурност няма да жертваме в хода на ускорените темпове, с които работим, е качеството на инвестициите“, посочи заместник министър-председателят Томислав Дончев, който е председател на Съвета.

Само Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се очаква да осигури над един милиард и 370 милиона лева до 2020 година за образователната и научната сфери в България.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“