ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

02.12.2014

Във връзка с усложнена пътна обстановка на 2 декември 2014 година е обявен неучебен ден за учениците от Основно училище „Христо Ботев“, село Раброво, община Бойница, област Видин. Взети са мерки за разчистване на пътя и за възобновянане на учебния процес.

Във връзка с авария на електропреносната мрежа и с усложнената пътна обстановка 3 декември 2014 г. е обявен за неучебен ден за учениците от СОУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик и за учениците от Основно училище „Васил Априлов", с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин. Взети за мерки за разчистване на пътя и за отстраняване на аварията в електропреносната мрежа.

Неучебните дни са обявени със заповеди на кметовете на съответните общини.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“