МОН ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА В ІІІ-ТО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

03.12.2014

Във връзка с възникналия инцидент с освободена ученичка с церебрална парализа от Трето помощно училище „Едуард Сеген“, град София, е издадена заповед на министъра на образованието и науката за извършване на проверка на място в училището от 03.12. 2014 г. до 10. 12. 2014 г. от експерти от МОН и от Регионалния инспекторат по образованието София – град .

Предстои да бъде проверена организацията на цялостната дейност на училището, спазването на държавните образователни изисквания, осигуряването на безопасни условия и специална грижа за учениците,  процедурите за преместване на ученици и правилното водене на училищната документация. Ще се проверят и анализират кадровото осигуряване на училището, както и възможностите за назначаване на специалисти  за подкрепа на учениците със специални образователни потребности.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“