ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН КРЪСТЕВ ПРЕДСТАВИ НА СЕМИНАР ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Начало » Последни публикации

18.11.2013

На 15 и 16 ноември в к.к. Боровец се проведе изнесен семинар за представяне на бъдещата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 (ОП НОИР), организиран съвместно от Националното представителство на студентските съвети и Министерство на образованието и науката. В семинара взеха участие над 70 студенти, представители на студентските съвети от 35 висши училища, както и ръководството на НПСС и експерти от МОН.

Г-н Иван Кръстев, заместник-министър на образованието и науката представи пред студентите целите и приоритетите на ОП НОИР и възможностите за финансиране на студентски проекти. Бяха обсъдени приоритетите на Министерството на образованието и науката за развитие на висшето образование и гледната точка на студентите по съществуващите предизвикателства и набелязаните мерки за тяхното решаване.

Присъстващите бяха разделени на групи за практически занимания, свързани с формулиране на проектни идеи. Семинарът беше закрит с представяне и оценка на студентските проекти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“