НОВИ РАЗПОРЕДБИ И САНКЦИИ ЗА СЕКСУАЛНИТЕ ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ ДЕЦА

Начало » Последни публикации

03.12.2014

Правителството на Република България одобри предложение към Народното събрание за промени в Наказателния кодекс, с които в националното законодателство ще бъдат въведени разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография.

Предложенията са свързани както със създаването на нови престъпни състави и разширяване обхвата на съществуващите по отношение на сексуалните посегателства срещу деца, така и със завишаване на санкциите по отношение на някои от тежките форми на този вид престъпления.

За първи път в Наказателния кодекс ще се предвижда и възможност за съда да налага на извършителя на престъпления от сексуален характер срещу деца наказание лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност или да се упражнява определена професия или дейност. По този начин ще бъде предотвратена възможността осъдените да извършват дейности, които предполагат контакт с деца.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“