ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МУКАДДЕС НАЛБАНТ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА БЕЖАНЦИ

Начало » Последни публикации

18.11.2013

На 14 и 15 ноември 2013 г. в хотел „Рила“ – гр. София, г-жа Мукаддес Налбант, заместник-министър на образованието и науката, взе участие в организираното от МОН и Върховния комисариат на ООН за бежанците обучение за учители, работещи с деца бежанци.

Приветствие към участниците поднесе г-н Роланд Вейл – представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците.

На събитието присъстваха и представители от Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, от неправителствени организации, работещи в областта на  интеграцията на бежанците – БЧК, Каритас България, Съвет на жените бежанки, както и експерти от РИО-София-град и РИО-Сливен.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“