ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

09.12.2014

Поради наводнение и лоши метеорологични условия 9 и 10 декември 2014 г. ще бъдат неучебни дни в ОУ „Васил Априлов“ - с. Виница, община Първомай, област Пловдив.

Лошите метеорологични условия, повреди с електрозахранването и липса на отопление са причина на 9 декември 2014 г.  в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол - учебният процес също да бъде отменен.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“