МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ОЧИС

Начало » Последни публикации

10.12.2014

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев участва в среща на министрите за наука и технологии на държавите-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), която се проведе на 3 декември 2014 г. в Баку, Азербайджан.

Министрите приеха декларация, с която потвърдиха ангажираността на страните-членки на ОЧИС да си сътрудничат в развитието на науката и технологиите, с ясното съзнание, че научните изследвания са в основата на икономическия растеж на региона и една от приоритетните области за взаимноизгодно взаимодействие между ОЧИС и Европейския съюз.

По време срещата се разгледа и прие третият План за действие на организацията за сътрудничество в областта на науката и технологиите за периода 2014-2018 г.

По инициатива на министъра  на образованието и науката проф. Танев с генералния секретар на постоянния секретариат на ОЧИС бе  обсъдена възможността България да поеме за първи път председателство на работна група в областта на институционалното обновление и добро управление. Кандидатурата на България ще бъде разгледана по време на срещата на висшите представители на ОЧИС на 10 декември 2014 г. в Солун, Гърция.

Министрите се ангажираха да работят за подобряване на регионалното измерение на сътрудничеството между страните-членки на ОЧИС в договорените области на действие, чрез: повишаване на капацитета на човешките ресурси, административния капацитет, инфраструктурата за научни изследвания и иновациите; разработване на регистър на националните структури, свързани с иновации и подобряване на условията за тяхното ефективно взаимодействие; насърчаване на програми за съвместни научни изследвания и обучение, както и програми за обмен на студенти и преподаватели между научни институции и университети на страните в региона.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“