ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

10.12.2014

На 10 декември 2014 година поради проблеми с електрозахранването е преустановен учебният процес в Начално училище „Васил Левски“, община Вършец, СОУ „Иван Вазов“, община Вършец и Професионалната гимназия по икономика и туризъм – гр. Вършец, област Монтана.

Днес е неучебен ден и за  СОУ „ „Народни будители“ - гр. Брацигово, област Пазарджик, където се работи по отстраняването на проблем на отоплителната инсталация на училището.

Със заповеди на кмета за учениците от VII – XII клас от СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг, област Плевен, днес са прекратени учебните занятия поради проблем с отоплителната инсталация на учебна сграда – база 2 на училището. Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация на Търговска гимназия „Васил Априлов“  - гр. Червен бряг, днес е неучебен ден.

Поради наводнение  е преустановен учебният процес за: ОУ „Васил Априлов“, с. Виница, община Първомай, област Пловдив; ОУ „Христо Смирненски“, с Тулово, община Мъглиж и НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нова махала, община Николаево, област Стара Загора.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“