УЧЕНИЦИ ОТ 51. СОУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ ПОКАЗВАТ ТВОРЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ В МОН

Начало » Последни публикации

10.12.2014

В Министерството на образованието и науката (МОН) бе открита изложба на ученици от 51. СОУ „Елисавета Багряна“, гр. София. Експонираните творби са на гимназисти от IX  до XII клас, обучаващи се в паралелки с профил „Изкуства – изобразително изкуство“.

Профилираното обучение по изобразително изкуство вече 25 години дава възможност на учениците от училището да развиват своите способности.

Боян Блажев, Людмил Блажев, Антон Калчевски, Петър Петров, Илияна Дончева и Аделина Йотова са амбициозните учители, които се грижат не само за художественото образование, но и за творческата изява на децата.

Творбите в експозицията не са тематично обвързани, те са резултат на част от темите и задачите от учебната програма.

Учениците демонстрират умения във владеенето на техники и материали както класически, така и  съвременни – умело включват компютърните технологии като средство и среда, за да дадат образ на своите идеи.  Представените творби показват разнообразие от видове изкуства: изящните изкуства – живопис и графика, приложни изкуства, рекламен дизайн. Освен нови произведения, част от показаното в експозицията е от постоянния художествен фонд на 51. СОУ „Елисавета Багряна“ - София.

Изложбата е разположена в Ротондата на V етаж и във фоайето на IV етаж на МОН.

Стилната празнична коледна украса е аранжирана от ученици и преподаватели от Професионална гимназия „Велизар Пеев“ – гр. Своге.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“