ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

12.12.2014

На 12 декември 2014 г. поради непредвидени ремонти на отоплителната инсталация е преустановен учебният процес в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Созопол, област Бургас.

Неучебен 12 декември 2014 г. ще бъде и за ОУ „Христо Смирненски“ – с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора, поради високи подпочвени води и наводнен приземен етаж в сградата на училището.

В НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нова Махала, община Николаево, област Стара Загора, ще бъде преустановен учубният процес на 12 декември 2014 г. поради наводнение и невъзможен достъп до училището.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“