МИНИСТЪР КЛИСАРОВА ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2014 г.

Начало » Последни публикации

14.11.2013

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова представи в Народното събрание проекта за разпределение на средствата от държавния бюджет за образование за 2014 г. Според министъра не е коректно да се твърди, че имало намаление и по-малко пари за образование, каквито мнения се чуха по време на дебатите в залата.

Тя  припомни, че сегашното правителството гласува необходимите  9,4 млн. лв. , за да могат учителите да получат заложено от началото на година увеличение на заплатите, което не се случи до октомври. „Искам да благодаря на всички учители, които, въпреки че не получиха това увеличение, останаха и работиха през цялото време с любов и отдадоха своите знания на учениците си”, каза от трибуната министър Клисарова. И добави: „ Колкото до бюджета на БАН - там  разликата е с 12 млн. 740 хил. лв. Никой не казва, когато говорим за пари за наука - малко ли са или много, че има и Фонд „Научни изследвания”.  Всички мои колеги учени са неудовлетворени от това, че и тази година се провали сесията. Знаете ли, че  в момента имаме 8 млн. лв. глоба. Това е, защото Фонд „Научни изследвания” не бе ръководен правилно и тези пари трябва да ги върнем в държавния бюджет”.

По думите на министър Клисарова, когато се говори за наука, тя трябва да се свързва и с висшето образование, а за четири години стратегия за развитие на висшето образование не е изготвена. На 21 ноември 2013 г. тази стратегия, която е неразделна част от изискванията по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, ще бъде представена.

„За реформата в професионалното образование - освен че е вдигнат единният разходен стандарт с 4,5 %, са заделени още 12.7 млн. лв. за това направление. Изключително сериозна тема е отпадането на децата от училище. Близо 59 млн. лв. са за стратегията за намаляване на отпадналите деца. Освен в единния разходен стандарт и делегираните бюджети, за учителите са отделени 6 милиона лева повече - от 8,9 на 14,9, за тяхната квалификация. За свързването на професионалното образование с бизнеса са предвидени 16,7 млн. лв.”

Средствата за професионалното образование и обучение ще бъдат 225,4 млн. лв. През 2013 г. за тези дейности са били отделени 212,7 млн. лв., т.е. предвиденото увеличение за следващата година е с 12,7 млн. лв.

Най–голямо е увеличението на средствата, предвидени за намаляване на дела на преждевременна напусналите образователната система. 58,9 млн. лв. повече са парите в бюджета на МОН и от 235,7 млн. лв. през 2013 г., те ще достигнат до 294,6 млн. лв. през следващата година.
 
За развитие и задържане на педагогическите кадри в бюджета за 2014 г. са предвидени 14,9 млн., което е с 6 млн. лв. повече спрямо 2013 г., когато за тези дейности са използвани 8,9 млн. лв.

С 15 млн. лв. се увеличават и бюджетните средства, предвидени за развитие на информационните и комуникационните технологии в българските училища. През 2013 г. те са били 6,5 млн. лв., докато в проектобюджета на МОН за 2014 г. са предвидени 21,5 млн. лв.

За повишаване на качеството на обучението се предвижда през 2014 г. да бъдат отпуснати 48,2 млн. лв., т.е. с 27,2 млн. лв. повече в сравнение с миналата година, когато средствата са били 21 млн. лв.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“