ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОТКРИ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕТО НА 21 ВЕК“

Начало » Последни публикации

13.12.2014

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева откри Международна конференция на тема „Приобщаващо образование – образованието на 21 век“, която се състоя днес в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“.

„За екипа на Министерството на образованието и науката провеждането на политика за приобщаващо образование е един от важните приоритети и гаранция за равен достъп и качествено образование за всички деца“,  заяви Ваня Кастрева при откриването на конференцията. Тя изтъкна, че успехът за реализиране на приобщаващото образование зависи не само от предстоящите промени в нормативната уредба, а и от дейността на всеки, работещ в сферата на средното образование, независимо от неговата позиция. Според заместник-министър Кастрева успехът зависи и от „цялото ни общество, от нашите ценности и нагласи, от това какво правим всеки ден, и от това на какво учим и възпитаваме децата ни“. Тя пожела успех на конференцията, на която сред споделените добри практики, всеки да открие по едно добро и да си тръгне с по една нова идея за работа в подкрепа на децата.

Международната конференция е организирана от Центъра за приобщаващо образование с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Чрез представянето на добри практики и последваща дискусия, форумът цели да се направи преглед на основните въпроси, идеи и стратегии по отношение на приобщаващото образование, и да се намери успешен подход за осигуряване на здравословна и безопасна образователна среда за децата и учениците, особено за тези от най-уязвимите групи.

Представени бяха следните добри практики: „Разбиране на концепцията „детето в центъра“ чрез работа в екип“; „Осигуряване на постоянна подкрепа за учителите. Рамка за приобщаване на ученици със специални образователни потребности“; „Приобщаващото образование в България – извървени и (из)оставащи пътища“; „Закрила и безопасност на най-уязвимите деца в училище“ и други.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“