ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Начало » Последни публикации

15.12.2014

С ПМС 256/22.08.2014 г. на „Ученически отдих и спорт" ЕАД са одобрени средства в размер на 438 572 лв. за възстановяване на щети от бедствия и аварии, нанесени на почивна база, хотел „Невен", с. Кранево, която е част от капитала на „УОС" ЕАД. Извършените от „УОС" ЕАД ремонти са в размер на 112 910.25 лв. и остатъка в размер на 325 661.75 лв. се предоставя от Министерство на образованието и науката на „УОС" ЕАД след извършена корекция по бюджета на МОН за 2014 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“