ЕКОПРАЗНИК В ПЪРВО СОУ В СОФИЯ ПО ПОВОД 120-ГОДИШНИНАТА НА СПИСАНИЕ „ПРИРОДА”

Начало » Последни публикации

14.11.2013

Истински спектакъл изнесоха 12-класници от  I СОУ „Пенчо Славейков” в София по време на открития урок, посветен на 120-годишнината от излизането на първия брой на списание „Природата”.

Ученичката Христина Тодорова, победителка в училищния конкурса за есе на тема „Ние не сме наследили земята от дедите си, а сме я взели назаем от децата си”, прочете вълнуващия си текст за плача на природата, към която понякога хората се отнасят безотговорно, без да си дават сметка, че красотата ни заобикаля навсякъде и чака нашата обич и грижа.

Зрелостниците решаваха редица практически задачи за рационалното използване на прясната вода, за отпадъците и устойчивото развитие, за опазване на биологичното развитие чрез драматизации на различни ситуации от живота, както и чрез позоваване на редица статистически данни за връзката на икономиката и опазването на околната среда и ползването на природните ресурси. Учениците дадоха свои решение и идеи както за пестенето на водата, за рециклирането на отпадъците, така и за рационалното използване на различни материали, които биха пощадили природата.

Ученици от 12. клас, които изучават профил изкуство, представиха свои модели на младежки рокли, изработени от нестандартни материали – найлонови чували, употребявана хартия за опаковки, стари вестници и партитури.

Под звуците на изпълнението на цигулковото дуо Дилян и Деа, също зрелостници от Първо СОУ, на голям екран оживяха картини от най-красивите маста на България - планини, езера, водопади, раднини. Снимки от екологични експедиции на учениците до различни природни резервати също бяха показани на екрана.

Сред гостите бяха академик Евгени Головински – главен редактор на списание „Природа”, доц. Борислав Великов – бивш председател на Народното събрание, учен в областта на химическите науки и бивш ученик на гимназията, директорът на издателството на БАН Мартин Кръстев, представители на МОН, на Регионалния инспекторат по образованието – София-град и др.

„Да благодарим на учителите Цецка Вълкова – биолог, и на Валерия Димова – географ, че са събудили у своите възпитаници любов към природата и активно отношение към опазването й”, каза в обръщението си заместник-министърът на образованието и науката, която също бе гост на открития урок. Тя перефразира мисълта на немски философ, че едни хора ласкаят природата, а други се опитват да стигнат до разгадаването на тайните й. „Пожелавам ви да вървите към истината, духът, който витае във вашето училище е залог за успеха ви”, обобщи г-жа Тенева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“