МИНИСТЪР КЛИСАРОВА И ЗАМ.-МИНИСТЪР АТАНАСКА ТЕНЕВА УЧАСТВАХА В ЧЕСТВАНЕТО НА 120-ГОДИШНИНАТА НА СПИСАНИЕ “ПРИРОДА”

Начало » Последни публикации

12.11.2013

„България е малка страна, но има  утвърдени имена на научната мисъл  и това е най-добрата заявка за желанието ни да бъдем част от световния научен потенциал. Отговорна е мисията на съвременната научна интелигенция в стремително преобразуващия се свят и именно Българската академия на науките я изпълнява с професионална всеотдайност и чест. Безспорен в това отношение е и приносът на списание „Природа”, което години наред отстоява своята мисия – към народа и неговото ограмотяване, към българската наука и нейното популяризиране, към природата и съхраняването й за бъдещите поколения.”

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева в поздравлението си по повод 120-годишнината от излизането на първото научнопопулярно списание у нас „Природа”.

Тържеството се състоя в големия салон на Българската академия на науките. За делото на първия издател на списанието Георги Христович и за значимостта на изданието, което повече от век е разпространител на научни знания и трибуна на най-изявени наши автори, работещи в областта на природните науки, говориха председателят на БАН академик Стефан Воденичаров и главният редактор на „Природа” академик Евгени Головински. На тържеството присъстваха членове на БАН, научни работници, автори на списанието, студенти, ученици от столичните училища, в които приоритетно се изучават природни науки, както и ученици от Природо-математическата гимназия в гр. Монтана. Гост на тържеството бе и правнукът на създателя на Българското книжовно дружество Марин Дринов д-р Владимир Сафронов – Дринов от Воронеж.

Зам.-министър Тенева връчи таблет - специално учредената награда на МОН във връзка с честването на списание „Природа" - на деветокласника Емил Тотев от гр. Севлиево. Призьорът е определен на ХІІ Национално състезание по природни науки и екология, което се проведе през октомври в гр. Бургас. Представения от ученика проект е на тема „Българските билки” и е свързан с популяризирането на природните науки и ще бъде публикуван в списание „Природа”.

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, която се включи в честването по-късно, също поздрави ученикa Емил Тотев и го посъветва да продължи образованието си в областта на нуклеарната медицина, в която е бъдещето развитие на традиционната медицина. Проф. Клисарова поздрави и председателя на БАН академик Воденичаров и главния редактор на списание „Природа” академик Головински с празника и им пожела бъдещи успехи в популяризирането на научните открития не само сред специалистите, но и сред всички читатели, изкушени от новостите в достиженията на човешкия ум и знания. От издателите тя получи подарък – рамкирано факсимиле на корицата на първото издание на списанието от 1893 г.

Зам.-министър Атанаска Тенева обяви, че по повод честването на списание „Природа” във всички български училища ще се проведат открити уроци по предмет от областта на природните науки, а МОН осигурява едногодишен абонамент за всички средни учебни заведения, в които приоритетно се изучават предметите физика, химия, биология, география, математика.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“