ЗАВЪРШИ ПРОВЕРКА ПО ИЗДАНИЕ, ПРЕДСТАВЕНО КАТО УЧЕБНО ПОМАГАЛО

Начало » Последни публикации

23.12.2014

Министерството на образованието и науката се самосезира  след съобщения в медиите във връзка с печатно издание със заглавие „Лесен правопис  - Учебно помагало за малки и големи“. Извършена бе проверка, която констатира, че такова издание не е постъпвало за одобрение в МОН и не е одобрявано. В съответствие с нормативната уредба въпросното издание не може да се използва като помагало в учебния процес.

Проверката установи, че книжното тяло е разпространено като дарение за учениците от първи клас в рамките единствено на един столичен район. Това е станало в периода между 19 и 20 декември 2013 година.  Проверката констатира също така, че въпреки безплатното си разпространение, въпросното издание не е използвано и не се използва в образователно-възпитателния процес в училищата .

Кои учебници и учебни помагала се използват във всяко училище е решение на Педагогическия съвет, съгласувано с представители на училищното настоятелство. Техният избор се предопределя от одобрените от МОН учебници и учебни помагала. На електронната страница на Министерството в директория „Учебници“ е публикуван пълният списък на учебниците и на учебните помагала, които са утвърдени за използване в училище за съответната учебна година в рамките на образователно-възпитателния процес.

Изданието „Лесен правопис  - Учебно помагало за малки и големи“ предизвика разгорещена обществена дискусия след като в съдържанието родители откриха поредица от думи, които се възприемат като неподходящи за ранното детско възпитание и образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“