06.12.2017

ОПРЕДЕЛЕНИ СА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В СТРАНАТА

Правителството прие Списък на средищните детски градини и училища в България за учебната 2017/2018 година. Той е съставен въз основа на мотивирано предложение на кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните управления на образовани

Към новината

05.12.2017

С ПРОЕКТИ ПО „ЕРАЗЪМ+“ НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ПОСТИЖЕНИЯ СТАВАТ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА

Благодарение на работата по образователни проекти, европейският опит достига до България, а националните ни постижения стават част от общата европейска култура и методически практики в областта на образованието и науката. С тези думи заместник-минист

Към новината

05.12.2017

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ СЕ СРЕЩНА С ФИНЛАНДСКИЯ СИ КОЛЕГА САННИ ГРАН-ЛААСОНЕН

Реформите в образователните системи в България и Финландия обсъдиха по време на срещата си министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и образователният министър на Финландия г-жа Санни Гран-Лаасонен. И двамата подчертаха основната роля на

Към новината

05.12.2017

ЗАМ.-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ВАЖНО Е ДЕЦАТА ДА ПОСЕЩАВАТ ГРАДИНА, ЗА ДА ХОДЯТ НА УЧИЛИЩЕ

Образованието е приоритет на правителството, но би трябвало да е основен приоритет на цялото общество, защото благосъстоянието е възможно само през образование. Обхващането на деца от ранна детска възраст в детски градини е ключово, за да посещават у

Към новината

05.12.2017

ОБХВАНАТИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ДЕЦА СА С ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО PIRLS

Четвъртокласниците, които са посещавали детска градина, са постигнали по-високи резултати от тези, които не са били обхванати в предучилищна подготовка. Това показват данните от последното издание на международно изследване PIRLS, проведено през 2016

Към новината

05.12.2017

ОЩЕ 180 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА НОВИ ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Нови операции за 180,5 млн. лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще започнат през 2018 година. Това обяви заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов по време на годишното информационно събитие

Към новината

04.12.2017

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ СЕ СРЕЩНА С УЧИТЕЛИ И НАСТОЯТЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКОТО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ В ХЕЛЗИНКИ

Учебни помагала, които ще улеснят изучаването на българския като втори език в неделните училища в чужбина, ще се подготвят по новите учебни програми, изготвени от МОН в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това съобщи минист

Към новината

04.12.2017

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ТРЯБВА ДА УБЕДИМ ОБЩЕСТВОТО В СМИСЪЛА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

„Настана времето, в което трябва да убедим обществото, да убедим повече хора в образователната система, повече родители за това, че приобщаващото образование има смисъл не само за децата със специални образователни потребности, но и за цялото обществ

Към новината

01.12.2017

СРОКЪТ НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ Е УДЪЛЖЕН ДО СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Срокът за изпълнение на проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, изпълняван по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от Министерството на образованието и науката, е удължен до септември 2018 година. Проектът цели увел

Към новината

01.12.2017

ПЪРВОТО ОТ СЪБИТИЯТА В СЕКТОР „ОБРАЗОВАНИЕ“ В КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО СЕ СЪСТОЯ В СОФИЯ

На 30.11-01.12.2017 г. Министерството на образованието и науката беше домакин на заседание на Групата на високо ниво в образованието и обучението. Това е първото от събитията в сектор „Образование“, включено в календара на Българското председателство

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“