25.08.2016

МОН ЩЕ СЪЗДАВА ОНЛАЙН СИСТЕМА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА

Министерството на образованието и науката ще реализира проект за връзка между пазара на труда и учениците. За целта ще бъде изграден допълнителен специализиран модул „Училище – пазар на труда“ към съществуващия Национален портал за кариерно ориентира

Към новината

25.08.2016

МЕГЛЕНА КУНЕВА: ЗАЩИТЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ УКРЕПВАТ БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И ГИ ПРАВЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ

Водещ: Правителството определи като защитени 12 специалности, по които да се провежда обучение във висши учебни заведения. За тях ще разговаряме с вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Госпожо вицепремиер, по какви крите

Към новината

25.08.2016

350 МЛН. ЛВ. ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА

350 млн. лв от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат насочени към развитие на българската наука. С парите ще бъдат изградени и усъвършенствани четири Центъра за върхови постижения и осем Центъра по компетентности

Към новината

25.08.2016

ВЪЗСТАНОВЕН Е ДОСТЪПЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ БАЗИ ДАННИ НА „ЕЛЗЕВИЕР“

В резултат на интензивни преговори между Министерството на образованието и науката и научното издателство „Елзевиер“, на 25 август 2016 г. достъпът на българските научни организации и висши училища до научните платформи ScienceDirect и SCOPUS е възст

Към новината

24.08.2016

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛИ 12 ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Правителството определи като „защитени” 12 специалности, по които да се провежда обучение във висши училища. Според Закона за висшето образование „защитени специалности“ са тези, за които липсва заявен интерес, но съществува необходимост от подготов

Към новината

24.08.2016

ОТМЕНЕНО Е ВЪЗРАСТОВОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ

С промени в Наредбата за ползване на студентски общежития и столове се премахват ограниченията за възраст и за срок за пребиваване в студентски общежития на лица от научно-преподавателски състав. Досега учените и преподавателите можеха да ползват общ

Към новината

24.08.2016

5275 НА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 6983 ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ВТОРИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

5275 зрелостници са подали заявление, че желаят да се явят на държавен зрелостен изпит по български език и литература, който ще се проведе на 29 август т.г. До 26 август т.г. се получават служебните бележки за допускане до ДЗИ. Изпитът ще се проведе

Към новината

24.08.2016

ОДОБРЕНА Е НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОЛЯРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Правителството одобри Национална програма за полярни изследвания, която обхваща периода до 2021 г. Тя е свързана с организацията на цялостната дейност по поддържането на полярната база, координацията на научните проекти, техническото им обезпечение и

Към новината

24.08.2016

УЧЕБНАТА ГОДИНА СТАРТИРА С ПРОМЕНИ СПОРЕД НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебната 2016-2017 година ще стартира с нови наредби, нов учебен план и нови програми за учениците в I и V клас, промени в оценяването на учениците, които сега ще са в I и в V клас, и в графика на учебното време. Новите документи са изготвени и приет

Към новината

24.08.2016

МИНИСТЪР КУНЕВА ПОИСКА ОТ ШЕФОВЕТЕ НА РУО ДА СА НАСТАВНИЦИ И СЪВЕТНИЦИ НА ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ

Бъдете наставници и съветници на учители и директори. С този апел министърът на образованието и науката Меглена Кунева се обърна към началниците на 28-те регионални управления на образованието /РУО/ днес. Преди новата учебна година министър Кунева по

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“