27.07.2016

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗПУО

С влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) в регистър БУЛСТАТ детските градини и училищата трябва да подадат заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата на гише (на хартиен носител) в службите по регист

Към новината

27.07.2016

МС УТВЪРДИ ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Министерският съвет утвърди програма за оптимизация на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ за периода 2016 – 2019 г. Нейната цел е да балансира бюджета на университета и преструктуриране на звената, което ще позволи нормалното им ф

Към новината

26.07.2016

МИНИСТЪР КУНЕВА ПОИСКА ПОМОЩ ЗА УЧИТЕЛИТЕ НА СРЕЩА С ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева поиска помощ за учителите на среща с ръководството на фондация „Америка за България“. Тя се срещна с Нанси Шилер, заместник-председател на Управителния съвет и действащ президент на о

Към новината

26.07.2016

МОН И ОБЩИНИТЕ ЗАЕДНО ЩЕ РАБОТЯТ ПО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА УЧИЛИЩАТА

Министерството на образованието и науката и общините ще работят заедно по преструктурирането на училищата според новия образователен закон. За това се разбраха днес ръководството на министерството в лицето на министър Меглена Кунева и представители н

Към новината

26.07.2016

21 ЗРЕЛОСТНИЦИ С ПОЧЕТНОТО ОТЛИЧИЕ НА МОН „НАЦИОНАЛНА ДИПЛОМА”

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед за присъждане на почетното отличие на МОН „Национална диплома“ на 21 зрелостници от випуск 2015/2016 г. От тях 8 са на зрелостници от София град, а 13 – от градовете Бургас, Варна, В

Към новината

22.07.2016

ВЪВЕЖДА СЕ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И В Х КЛАС, НАМАЛЯВАТ ИЗПИТИТЕ В VII КЛАС

В десети клас ще бъде въведено национално външно оценяване (НВО), като целта е да се оцени нивото на учениците при завършването на първия гимназиален етап. То ще влезе в сила за учениците, които през учебната 2019/2020 ще бъдат десети клас, т.е. за т

Към новината

22.07.2016

МОН ПУБЛИКУВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

На интернет  страницата на МОН са публикувани резултатите от теста по български език и литература и история на България на кандидат-студентите от Казахстан, Сърбия, Молдова, Украйна, Македония и други страни, кандидатстващи за обучение през академичн

Към новината

22.07.2016

ГОТОВ Е САЙТЪТ НА МОН ЗА РЕФОРМАТА В УЧИЛИЩЕ

Готов е сайтът на МОН: http://zareformata.mon.bg/, създаден в помощ на учители, директори и родители преди влизането в сила на новия Закон за училищно и предучилищно образование от 1 август 2016 г., с който започва сериозна реформа в образованието.

Към новината

22.07.2016

УЧИТЕЛИТЕ ВЕЧЕ ЩЕ АРГУМЕНТИРАТ ОЦЕНКИТЕ, КОИТО ПОСТАВЯТ, ПРЕМАХВА СЕ СУБЕКТИВНИЯТ ФАКТОР

Учителите вече ще аргументират оценките, които поставят, както при писмено изпитване, така и при устно, с кратък коментар. Това е записано в проекта на Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, обявен дн

Към новината

22.07.2016

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛЯТНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СЛАБ УСПЕХ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП

Учениците от първи до четвърти клас, които имат слаб годишен успех, няма да повтарят годината, но ще бъдат задължени да посещават допълнителни часове през лятото, за да наваксат пропуските. Това предвижда обявеният днес проект на държавен образовател

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“