10.08.2016

ДИЯН СТАМАТОВ: МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ ЩЕ РАСТАТ ПО-БЪРЗО В КАРИЕРАТА

Водеща: Много бурно лято за училищата се очерта. Няма учители, които да преподават на децата, а времето е много кратко до първия учебен звънец. Водещ: 1 379 незаети места, за какво говори това?  Диян Стаматов: Всъщност лятото е време точно за подгото

Към новината

10.08.2016

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСКА НАД 450 ХИЛ. ЛВ. ЗА СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери за 2016 г. в общ размер 459 564 лв. за физическо възпитание и спорт на студентите в редовна форма на обучение във висшите училища. Средствата се предоставят в изпълнение на политиките в областта

Към новината

09.08.2016

ВРЪЧЕНИ СА ПЪРВИТЕ 54 ДОГОВОРА ПО ГРАНТОВИ СХЕМИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов връчи договорите на първите 54 одобрени бенефициенти, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по две процедури в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен р

Към новината

08.08.2016

НОВ СТАНДАРТ РАЗПИСВА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, КВАЛИФИКАЦИЯТА И АТЕСТАЦИЯТА ИМ

Учителският стаж спира да е единственият критерий за кариерно развитие на педагогическите специалисти. То вече ще зависи и от получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен и резултатите от атестирането. Това е р

Към новината

08.08.2016

УЧЕНИЦИ ЩЕ ПИШАТ ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ НА ПОРТАЛ, ФИНАНСИРАН ПО „ХОРИЗОНТ 2020“

Ученици ще могат да станат автори на електронни книги, след като бъде разработена технологична възможност по проект, който ще бъде финансиран по програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) от Рамковата програма за научни изследвания и

Към новината

08.08.2016

ГОТОВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В АЛБАНИЯ И КОСОВО

Готови са резултатите от изпитите за кандидатстване в наши висши училища на студенти от българските общности в Албания и Косово за учебната 2016-2017 година. На изпит по български език, литература и история на България са се явили 42 младежи от Алба

Към новината

08.08.2016

ДИЯН СТАМАТОВ: НЯМА ОПАСНОСТ ОТ НЕДОСТИГ НА УЧИТЕЛИ В НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Няма опасност от недостиг на учители в началото на новата учебна година, увери заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов по повод информацията на Агенцията по заетостта, че в момента има близо 1400 свободни работни места за учител

Към новината

08.08.2016

ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА НОВОНАЗНАЧЕНИ УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов взе участие в обучението на новоназначени директори на държавни и общински училища, което започна днес в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието в Банк

Към новината

05.08.2016

КЛАСИРАНИ СА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ

Класирани са кандидат-студенти от първите четири традиционни български общности за учебната 2016-2017 година. От Украйна от 222 кандидати, са класирани 180. От Република Сърбия - 109, от 119. От Република Казахстан желаещите са били 3 и всички са до

Към новината

05.08.2016

МИНИСТЪР КУНЕВА УТВЪРДИ СТАНДАРТИТЕ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ ЕЗИК И ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА

Държавните образователни стандарти за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, за усвояване на българския книжовен език, както и за профилираната подготовка са утвърдени от министъра на образованието и наука

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“