15.02.2021

МОН РАЗРАБОТИ ПРОЕКТИ НА ОЩЕ 6 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Министерството на образованието и науката разработи проекти на още 6 национални програми, които са публикувани за обществено обсъждане. Чрез тях се изпълняват основни приоритети за повишаване качеството и достъпа до образование, за допълнителна лично

Към новината

14.02.2021

РАЗРЕШАВАТ СЕ ПРИСЪСТВЕНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ В ПАРАЛЕЛКИ, КОИТО СА ЕДИНСТВЕНИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС НА УЧИЛИЩЕТО

  Със заповед на министъра на здравеопазването от утре /15 февруари 2021 г./ се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. В тази

Към новината

12.02.2021

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: МОН РЕАЛИЗИРА КЛЮЧОВИТЕ СИ ПОЛИТИКИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА УСПЕШНИТЕ СИ ПАРТНЬОРСТВА

Един от основните изводи, които мога да направя от последните години, в които в Министерството на образованието и науката работим ежедневно за осигуряване на по-добро образование за българските деца е, че успяхме да реализираме най-важните си политик

Към новината

11.02.2021

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е ПЪРВАТА, ПОЛУЧИЛА ИНОВАТИВНА ЗАДАЧА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново е първото училище, на което министърът на образованието и науката Красимир Вълчев възложи иновативна задача. Тя включва разработване на нови учебни програми чрез въвеждане на нови учебн

Към новината

10.02.2021

С БЛИЗО 4 МЛН. ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ДУХОВНИТЕ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА ПРЕЗ 2021 Г.

Близо 4 млн. лева отпусна правителството за духовните училища в България през 2021 г. „Тези училища са изключително важни за етническата толерантност и впоследствие – за мирното съвместно съществуване, за познаването на религиите, за това, че те проп

Към новината

05.02.2021

УТВЪРДЕНИ СА НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“

Нови изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ са утвърдени с нормативни промени, които днес бяха обнародвани и в „Държавен вестник“. С промените се цели реализиране на компетентностния подход както в обучението на учители, так

Към новината

04.02.2021

8 УЧИЛИЩА РЕМОНТИРАТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ СИ ОБЩЕЖИТИЯ СЪС СРЕДСТВА ОТ МОН

8 училища в страната са получили финансиране в размер на 6 124 371 лева от Министерството на образованието и науката през 2020 г. за ремонти на ученическите им общежития. Със средствата се подменя ВиК, електро и отоплителни инсталации, санират се сгр

Към новината

03.02.2021

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЧРЕЗ ЗАКОНА ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК ОСИГУРЯВАМЕ РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ

Страната ни имаше нужда от създаването и утвърждаването на Закона за българския жестов език, за да можем да осигурим равноправно участие на глухата общност в обществения живот. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който се

Към новината

03.02.2021

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 20 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА STEM ЦЕНТРОВЕ В УЧИЛИЩАТА

Правителството отпусна 20 милиона лева за националната програма, с която се изграждат и оборудват модерни центрове в училищата, които развиват иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката. „За вт

Към новината

29.01.2021

ОТЧИТАТ СЕ ЗНАЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ В РАБОТАТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

През последните години България има все по-координирана и целенасочена политика за обхващането на деца и ученици в образователната система и реализира значителни резултати в усилията за проследяване правото на образование. Това беше отчетено на среща

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“