08.12.2020

ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПО СЛУЧАЙ 8-МИ ДЕКЕМВРИ

Честит празник, скъпи студенти! Пожелавам Ви да бъдете здрави, да бъдете силни личности, знаещи и успяващи хора. На всички Вас ние разчитаме за изграждането на бъдещето ни. Затова са толкова важни основите, които днес полагате Вие заедно с Вашите пре

Към новината

08.12.2020

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛИЕВА: БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ С УСИЛИЯТА ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА

  „България е на едно от челните места по отношение на равенството между жени и мъже в областта на науката. Това не трябва да ни успокоява, а да ни мотивира да продължим с усилията за формиране на политики за подкрепа на младите жени изследователи. О

Към новината

07.12.2020

1054 УЧЕНИЦИ СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ПРОГРАМИСТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА“

1054 ученици усвояват компютърни умения откакто преди четири години стартира национална програма „Обучение за ИТ кариера“ за обучение по професия „Приложен програмист“, която е нова в списъка на професиите. Тя се реализира в сътрудничество между ИТ б

Към новината

03.12.2020

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ УЧАСТВА В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЕС

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в неформална видеоконференция на министрите на образованието на държавите членки на Европейския съюз. Те обсъдиха темата за оформяне на Европейското образователно пространство и следващата

Към новината

02.12.2020

АКТУАЛИЗИРАНА Е НАЦИОНАЛНАТА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Министерският съвет одобри актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020-2027г. Този национален стратегически документ съдържа задълженията, които страната изпълнява като член на Европейския съюз към Европейската пътна

Към новината

02.12.2020

2 572 664 ЛВ. СА ОТПУСНАТИ ЗА ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Правителството отпусна допълнително 2 572 664 лева на общините за 2020 г. за осигуряване на част от дейностите по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда”, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на п

Към новината

25.11.2020

259 СА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Министерският съвет одобри Списъка със защитените детски градини и училища за учебната 2020/2021 година. Общо 259 са образователните институции, включени в него. Това са 161 училища, 74 детски градини и 24 части от детски градини (т.нар. филиали). Та

Към новината

25.11.2020

ОДОБРЕНИ СА ДВЕ НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Правителството одобри две национални научни програми в сферата на селското стопанство - „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“. Дейностите по програмите ще се извършват от 2021 г. до 2024 г. Финансирането по тях ще бъде за сро

Към новината

25.11.2020

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ СПИСЪК С 957 СРЕДИЩНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Министерският съвет актуализира Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 г. Общо 957 стават образователни институции в него - 186 детски градини, 33 отделни групи в детски градини и 738 училища, които се намират в 648 насе

Към новината

25.11.2020

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МОН, СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ И СИНДИКАТИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДВИЖДА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Ръководствата на държавните висши училища ще се стремят от догодина да увеличават началните размери на основната работна заплата за академичните длъжности от научно-преподавателския състав. За „асистент“ началният размер е 1300 лв., за „главен асисте

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“