30.03.2015

МИНИСТЪР ТАНЕВ: СПЕШНО НИ Е НЕОБХОДИМА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

На 30 март 2015 г. министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев инициира и участва в пресконференция на тема  „Насилието в училище“. „Ще говорим за насилието и състоянието в момента и защо се налага да обръщаме внимание  на тази тема в по

Към новината

29.03.2015

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

На национално и на регионално равнище предстоят дейности, свързани с приема на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2015/2016 година. Учебно-изпитните програми по български език и литература и по математика са п

Към новината

27.03.2015

УЧИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПОКАЗВАТ СВОИ ТВОРБИ В МОН

Директорът на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ г-жа Милка Коджабашиева откри изложба на учители от област Търговище, разположена на четвъртия и петия етаж на Министерството на образованието и науката. „Благодаря Ви за това, че ни давате в

Към новината

27.03.2015

МОН ВЪВЕДЕ НОВИ КАНАЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Утвърждаването на институции, работещи ефективно и прозрачно в интерес на гражданите, е един от водещите приоритети, залегнали в Програмата на правителството. Доброто управление и повишаване на качеството на административните услуги чрез  въвеждането

Към новината

26.03.2015

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН КОСТАДИНОВ, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: НИКОГА НЯМА ДА РАЗБЕРА ТЕЗИ, КОИТО НЕ ПОДКРЕПЯТ ШАМПИОНИТЕ СИ

Г-н Заместник-министър, защо България поиска партньорска проверка от Европейската комисия и я получи? Кой ще я извърши? – Според европейските показатели сме на последно място в областта на науката и иновациите. Затова сме назад и в класацията за кон

Към новината

25.03.2015

МОН СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“

На 25 март 2015 г. за 14‐та поредна година над 1000 ученици и студенти от цялата страна имаха възможността да се запознаят с работата на държавните институции и да седнат в министерски кресла, благодарение на инициативата „Мениджър за един ден“, орга

Към новината

25.03.2015

ПРИКЛЮЧИ ОСМИЯТ КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ И В НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗКУСТВА“ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

На церемония в Министерството на образованието и науката бяха наградени участници в 8. конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности и в направление „Изкуства” в детските градини, който се проведе под патронажа на министъра

Към новината

25.03.2015

ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ НАД 12 МЛН. ЛВ. ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго

Към новината

24.03.2015

МОЖЕ ЛИ НАУКАТА ДА СЕ СВЪРЖЕ С БИЗНЕСА

"Програмата няма как да се отдели от бизнеса, защото научните институции и висшите училища ще трябва да покажат, че ще бъдат полезни за икономическото развитие на региона, за да получат финансиране", коментира за "Капитал Daily" зам.-министърът на об

Към новината

24.03.2015

МИНИСТЪР ТАНЕВ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА „НАПОО – ТРАДИЦИЯ, ПАРТНЬОРСТВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

На 24 март 2015 г., в Националния музей „Земята и хората“,  министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев бе гост на Кръглата маса „НАПОО – традиция, партньорство, предизвикателства“, с която Националната агенция за професионално образовани

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“