18.12.2014

УЧЕНИЦИ ОТ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА ПОЗДРАВИХА ЕКИПА НА МОН

На 17 и 18 декември 2014 г. ученици от столични училища посетиха Министерството на образованието и науката  и поздравиха служителите. Заместник-министър Ваня Кастрева запозна екипа на МОН с малките гости.  Деца на 78. СОУ „Христо Смирненски“ донесох

Към новината

17.12.2014

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ ВАНЯ КАСТРЕВА И ПРОФ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ УЧАСТВАХА ВЪВ ВАЛОРИЗАЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 2014 НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Заместник-министрите на образованието и науката проф. Костадин Костадинов и Ваня Кастрева  поздравиха участниците във Валоризационната годишна конференция по Програмите „Учене през целия живот”, „Младежта в действие” и Програма „Еразъм+“, която бе ор

Към новината

17.12.2014

МОН ПОДКРЕПЯ С 490 ХИЛ. ЛВ. ПМГ В КАЗАНЛЪК

Министерството на образованието и науката предостави 490 000 лева на Природо-математичска гимназия „Акад. Никола Обрешков" в Казанлък за разширение на сградния фонд и създаване на Национален център за природо-математически науки . Средствата са осиг

Към новината

17.12.2014

ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Със заповед на кмета 17 декември 2014 г. е обявен за неучебен ден за Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в Пловдив поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация. По информация от Регионалния инспекторат по образованието – Пл

Към новината

17.12.2014

МОН ОТПУСНА 40 000 ЛЕВА ЗА РЕМОНТ НА ВАРНЕНСКАТА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

С цел опазване здравето и живота на учениците и гражданите Министерство на образованието и науката отпусна поради спешна необходимост 40 000 лв. за извършване на ремонтно-възстановителни дейности във Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Рак

Към новината

17.12.2014

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ МЛАДИ БЪЛГАРИСТИ

От 3-ти до 5-ти декември 2014 г. в БКИ „Дом Витгенщайн“, Виена се проведе първата международна конференция на студенти и докторанти българисти от различни университетски центрове в Европа - „Образът на България и българите в европейски контекст“. Осн

Към новината

16.12.2014

МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ УКРАСИ КАБИНЕТА СИ С КАРТИНА ОТ КОНКУРСА „ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ!“

Днес министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев украси кабинета си с картина, завоювала златна награда от конкурса „Обичаме България!“ Д-р Барбара Пейдж-Робъртс, мениджър на проект „Най-доброто от България“, предостави двадесет и една ка

Към новината

16.12.2014

70 000 ЛЕВА ЗА УЧИЛИЩЕТО В ЧИПРОВЦИ

Министерството на образованието и науката  преведе на  Основно училище „Петър Парчевич“ в Чипровци необходимите пари за съфинансиране, от които то се нуждае, за да може да стартира своя основен ремонт. Парите, които са на обща стойност 460 000 лева,

Към новината

15.12.2014

ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

С ПМС 256/22.08.2014 г. на „Ученически отдих и спорт" ЕАД са одобрени средства в размер на 438 572 лв. за възстановяване на щети от бедствия и аварии, нанесени на почивна база, хотел „Невен", с. Кранево, която е част от капитала на „УОС" ЕАД. Извърше

Към новината

13.12.2014

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОТКРИ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕТО НА 21 ВЕК“

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева откри Международна конференция на тема „Приобщаващо образование – образованието на 21 век“, която се състоя днес в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“. „За екипа на Министерството на обра

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“