14.02.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И БИЗНЕСА Е ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Съвместната работа между бизнеса и професионалните гимназии е необходимост. Радвам се, че преди няколко години наистина започна един изключително добър диалог между професионалните гимназии и работодателите. И двете страни разбраха, че диалогът е не

Към новината

12.02.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: С ДВА НОВИ ПРОЕКТА ЩЕ ПОДПОМОГНЕМ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ

Променихме начина на финансиране, за да привлечем млади учители в училищата в отдалечените селища от областните центрове, в които се работи с деца от уязвими групи и има риск да отпаднат от образователната система. Това заяви министърът на образовани

Към новината

11.02.2019

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: УСПЯВАМЕ, КОГАТО РАБОТИМ ЗАЕДНО

„Разговорът за образование е най-важен. Това е разговор за бъдещето на нашите деца“. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във Велико Търново. Заедно със своите заместници Таня Михайлова и Деница Сачева той се включи в граж

Към новината

08.02.2019

ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ДОВЕРИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ УЧИЛИЩЕТО ЩЕ СЕ ПОВИШИ С ПОМОЩТА НА УЧИТЕЛИТЕ

"Образованието в България винаги се е градило с подкрепата на родителите за учителите и училището. То е приоритет не само на правителството, но и на всяко семейство". Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова в Тетевен

Към новината

05.02.2019

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ЩЕ ОСИГУРИМ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СЪС СРЕДСТВА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Децата и учениците, чийто майчин език не е български, ще посещават допълнителни уроци. Детските градини в страната ще имат възможност да организират до още 200 часа по български език, а училищата – и по други предмети. Средствата ще бъдат осигурени п

Към новината

05.02.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: ЕДНО ОТ ВАЖНИТЕ УМЕНИЯ Е ДЕЦАТА ДА СЕ ПРЕДПАЗВАТ В ИНТЕРНЕТ

Децата трябва да развият умения как да се пазят в мрежата, както знаят правилата за движение по пътищата, смята заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. Тя участва в дискусия за отбелязване на Международния ден за безопасен инт

Към новината

04.02.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГАРАНТИРА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

Правото на образование трябва да бъде гарантирано и осигурено за всяко българско дете. За да живеем в хармонично общество, трябва всички деца да бъдат обхванати, приобщени още в предучилищното образование и в последствие да бъдат подготвени добре за

Към новината

30.01.2019

ДВЕ НОВИ СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ОДОБРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО

Две нови стипендии за учениците, завършили основното си образование, одобри правителството. Първата е за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап. Втората е за тези, които са приети в осми клас по

Към новината

29.01.2019

СЪС 76 МИЛИОНА ЛЕВА МОН ЩЕ ФИНАНСИРА 17 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Седемнадесет национални програми ще подпомогнат процеса на модернизиране на българското образование през тази година чрез мотивиране на учители, прилагане на иновативни методи на преподаване и организация на учебния процес, ранно кариерно ориентиране

Към новината

28.01.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ОБНОВЕНО УЧИЛИЩЕ В ТЪРГОВИЩЕ

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри обновената сграда на ОУ „Христо Ботев“ в Търговище. Средствата за ремонта са 4 396 618 лв. и бяха осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“. Училището вече разполага със спортни иг

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“