07.02.2014

ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

По предписание на здравните органи, поради висок процент на заболеваемост (грип), учебният процес е прекратен в 125  училища:   Област Варна – 124 училища -  от 05.02. до 07.02.2014 г. Област Враца – 1 училище -  ПГО "Ел.Багряна",  град Бяла Слатин

Към новината

06.02.2014

ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

По предписание на здравните органи  като противоепидемична мярка учебният процес се прекратява в 125  училища в страната:   Област Варна – 124 училища  - от 05.02. до 07.02.2014 г. Област Враца – 1 училище -  ПГО "Ел.Багряна", град Бяла Слатина - о

Към новината

04.02.2014

ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

По предписание на здравните органи като противоепидемична мярка учебен процес няма да има за всички училища на територията на област Варна от 05.02. до 07.02.2014 г. включително.

Към новината

03.02.2014

ОБУЧЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013”

От 27.01.2014 г. до 29.01.2014 г. в хотел „Принцес“ – гр. София, се проведе обучение на логопедите и психолозите, назначени по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР в 25-те пилотни целодневни детски градини/обединени детски заведени

Към новината

31.01.2014

ИЗЛЕЗЕ НОВОТО ИЗДАНИЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

  ПРОЕКТ BG051PO001-3.2.04-0001„РАЗВИТИЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейс

Към новината

28.01.2014

МИНИСТЪР КЛИСАРОВА ПОДПИСА ДОГОВОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ В ЧЕТИРИ ОБЩИНИ

Четири договора, одобрени за финансиране от Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/, връчи министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова на кметове и представители

Към новината

28.01.2014

МИНИСТЪР КЛИСАРОВА: ПРЕДВИДЕНИ СА СРЕДСТВА ЗА МОТИВАЦИЯ НА МЛАДИ УЧИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ С ДОБРИ ПОСТИЖЕНИЯ

„И преди и сега съм на становището, че университетът не е място за политика. Университетът е място младите хора да получават знания и умения, за да могат да се реализират в живота“, това коментира в предаването „12 плюс 3“ на БНР министърът на образо

Към новината

27.01.2014

В Стара Загора заместник-министърът на образованието Иван Кръстев представи възможностите на проект „Фонд за стипендии на Европейското икономическо сътрудничество“

Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев откри и взе участие в регионален информационен семинар по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, който се проведе на 27.01.2014 г. в Тракийския универс

Към новината

23.01.2014

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В Р БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020 г.

Моля вижте прикачения файл.   Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]  

Към новината

22.01.2014

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ В СОФИЯ НЕ Е ОБЯВЕНА

Министерството на образованието и науката няма да обяви грипна ваканция в София и редовните учебни занятия продължават.Според Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образование – град София,  в нито едно софийско училище отсъстващите п

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“