11.04.2013

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2013

Държавните зрелостни изпити се провеждат от 2008 г., т.е. това е шестата година на провеждането им и единадесетата поредна сесия. Задължителните ДЗИ са два - по български език и литература и по учебен предмет по избор от предметите математика, чужд

Към новината

11.04.2013

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМА „СТУДЕНТИ НА СТАЖ В МОМН 2013“

Цели на програмата „Студенти на стаж в МОМН“: Предоставяне на възможност на студенти за практическо реализиране на придобитите от тях теоретични знания в реална работна среда; Запознаване със структурата и функциите на администрацията на Министер

Към новината

10.04.2013

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВТИМОВА УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

На 10 април 2013 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката г-жа Петя Евтимова участва в Международна конференция по проблемите на интеграцията в сферата на образованието и достъпа на децата от ромски произход до качествено образова

Към новината

09.04.2013

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИАНА БАНЧЕВА: „ДЕТЕТО Е, А НЕ „ЩЕ БЪДЕ” ГРАЖДАНИН И ЧОВЕК.”

На 9 април заместник-министърът на образованието, младежта и науката Мариана Банчева бе официален гост на инициативата за отбелязването на 70-годишнината от спасяването на българските евреи през Втората световна война, както и по случай 70-годишнинат

Към новината

08.04.2013

МИНИСТЪР МИЛОШЕВ: НАША ГРИЖА ОСТАВА И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОДПОМАГАНЕТО НА ВСИЧКИ РОМСКИ ДЕЦА И СТУДЕНТИ

На 8 април 2013 г. в МОМН се проведе кръгла маса на тема „Образователната интеграция на ромите днес – предпоставка за професионална реализация и за прогрес на България утре“. Събитието бе организирано в партньорство с Центъра за междуетнически диалог

Към новината

04.04.2013

МИНИСТЪР МИЛОШЕВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ

Вчера, 4 април 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев взе участие в разширено заседание на Съвет на ректорите и кръгла маса „Развитие на науката и висшето образование в България“, което се проведе в Русенски

Към новината

01.04.2013

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“

На 1 април 2013 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2012/2013 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, съфинансиран от Европейския социален фонд по О

Към новината

28.03.2013

УЧЕНИЦИ ЗАЕХА РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Днес, 28 март 2013 г., Стела Петкова седна зад писалището на Иван Вазов в кабинета на министъра на образованието, младежта и науката Николай Милошев. Тя е ученичка в 10. клас на ГПЧЕ „ Алеко Константинов“, гр. Правец. Креслото на заместник-министър

Към новината

28.03.2013

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

Министерството на образованието, младежта и науката извести, че на 19 март 2013 г. Съветът за висше образование на Турция взе решение да възстанови легализирането на документи, издавани от български висши училища на турски граждани, придобили съответ

Към новината

28.03.2013

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Към 28 март 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Христо Ботев"– с. Кукорево, област Ямбол. СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС 27 март 2013 г. Към 27 март 2013 г. поради висок процент на заболе

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“