04.12.2018

УЧИЛИЩАТА ЩЕ БЪДАТ ИНСТРУКТИРАНИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ПРИ РИСКОВИ НИВА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ ВЪВ ВЪЗДУХА

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев проведе среща с представители на Националния институт по метеорология и хидрология и Регионалната здравна инспекция в София във връзка с провеждането на учебни занятия в дни с високи стойности на

Към новината

04.12.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Г-ЖА КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност в Брюксел. Там бяха представени Заключенията на Съвета за Европейското научноизследователско про

Към новината

03.12.2018

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: КРЕАТИВНИЯТ УЧИТЕЛ Е НАЙ-ЦЕННАТА ИНОВАЦИЯ

Креативният учител е най-важната и най-ценната иновация, цялата система трябва да го подпомага. Основата на иновациите е креативността. Училището на бъдещето трябва да учи, да провокира креативност, но няма как да го прави, ако самото то не е креатив

Към новината

02.12.2018

УЧЕНИЦИ СЕ СЪСТЕЗАВАХА ЗА НАЙ-ДОБРО ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ

Ученици от IX до XII клас от цялата страна се състезаваха за най-добро интернет приложение на Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“. Той се проведе в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади в София. Победител ста

Към новината

30.11.2018

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: В ОСНОВАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПА Е ОБРАЗОВАНИЕТО

„Въпросът за бъдещето на Европа е свързан до голяма степен с образованието. То е онзи невидим фактор, който сме склонни да забравяме, а стои в основата на развитието на човечеството, на социално-икономическото развитие, на цялото общество. От образов

Към новината

30.11.2018

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: АКО ПОЗНАВАМЕ ИСТОРИЯТА СИ, ЩЕ СЕ СЪХРАНИМ КАТО БЪЛГАРИ

„Обучението по история има важната и отговорна задача да формира активна гражданска позиция у младите хора. То не се свежда само до изброяване на факти, имена и събития“. Това заяви  министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на Н

Към новината

29.11.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” Е КЛЮЧОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева откри Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). В своето обръщение тя каза, че програмата е ключов инструме

Към новината

29.11.2018

С 20% СЕ УВЕЛИЧАВАТ УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 Г.

Индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 20% от 1 януари 2019 година. Това предвижда подписаният Анекс към  Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование.О

Към новината

29.11.2018

УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЩЕ ИЗМЕРВАТ ДИГИТАЛНАТА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА С ИНСТРУМЕНТА SELFIE

Учители и ученици от цялата страна могат да направят оценка на дигиталната среда в училищата и на придобитите в клас дигитални умения чрез инструмента SELFIE. Той беше представен пилотно от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и замес

Към новината

29.11.2018

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ НЕ МОГАТ ДА ДАДАТ ЗНАНИЯ БЕЗ ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев бе отличен от Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия университет за подкрепата и партньорството с МОН в търсенето на нормативна уредба за уреждане на статута на училището. Обр

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“