Контакти

Достъп с удобен обществен транспорт до Министерството на образованието и науката,
София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2A

  • спирка „Сердика“ на метро линии № 1 и 2
  • спирка пл. „Света Неделя“ на трамвайни линии № 4, 12 и 18
  • спирка „Съдебна палата“ на трамвайни линии № 5 и 8
  • спирка „Пл. Джузепе Гарибалди“ на трамвайна линия № 10
  • спирка на бул. „Княз Александър Дондуков“ на трамвайни линии № 20 и 22
  • платени паркинги в близост до Центъра за административно обслужване и места с режим „синя зона“
  • безплатен паркинг за велосипеди пред входа на Центъра за административно обслужване

Телефон за граждани

тел.: 02 9217 799

Работно време: 9:00 ч. – 17:30 ч.

Приемна

Пресцентър

тел.: 02 9217 744

e-mail: [email protected]

Антикорупция

Изпрaщайте Вашите сигнали на
адрес: [email protected]

тел.: 0 800 10 112

HelpDesk за ИКТ въпроси

тел.: 0700 10 241

e-mail: [email protected]

Инспекторат
Лице за контакт:
Зара Добрева, ръководител на инспекторат, тел.: 02 9198 891, e-mail: [email protected]

Звено за вътрешен одит
Лице за контакт: Грозденка Петкова, ръководител на звено за вътрешен одит, тел.: 02 9217 407, e-mail: [email protected]

Специализирана администрация

Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие

Лица за контакти:
Нели Ненчева, главен експерт, тел.: 02 424 1135, e-mail: [email protected]
Жасмина Александрова, главен експерт, тел.: 02 424 11 63, e-mail: [email protected]

Приобщаващо образование
Грета Ганчева, директор, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Яна Малашева, главен експерт, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected]

Учебници и училищна документация
Пенка Иванова, директор, тел.: 02 8174 750; 02 8174 758, e-mail: [email protected]
Лице за контакт: София Панкова, тел.: 02 8174 750, е-mail: [email protected]

Съдържание на предучилищното и училищното образование
Евгения Костадинова, директор, тел.: 02 9217 746, 02 9217 446, e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Анелия Русакова, главен експерт, тел.: +359 2 9217 451 , e-mail: [email protected]

Професионално образование и обучение
Ваня Тивидошева, директор, тел.: 02 9217 779, e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Николай Кабадийски, тел: 02 9217 665, e-mail: [email protected]

Организация и контрол
Георги Маринов, директор, тел.: 02 9217 553, email: [email protected]
Лице за контакт:
Теодора Тасева, главен специалист, gsm: 0888 667 242, тел.: 02 9217 553, [email protected]

Образование на българите зад граница и училищна мрежа
Ваня Балчева, директор, тел.: 02 9217 430 e-mail: [email protected]
Лица за контакти:
Ваня Карабашева, главен експерт, тел.: 02 9217 431, e-mail: [email protected]
Борис Шейнин, началник на отдел „Училищна мрежа“, тел.: 02 9217 710, e-mail: [email protected]

Висше образование
Росица Колева, директор, тел.: 02 9217 616, e-mail: [email protected]
Лице за контакт:
тел.: 02 9217 543, 02 9217 643, e-mail:

Наука
Милена Дамянова, директор, тел: 02 9217 647, e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Микаела Станчева, сътрудник, тел.: 02 9217 416, e-mail: [email protected]

Международно сътрудничество
Веселина Ганева, директор, тел.: 02 9217 495, e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Мария Неделчева, старши експерт, тел.: 02 9217 445, e-mail: [email protected]

Външни европейски програми
Мария Василева-Вълова, директор, тел.: 02 424 1113, e-mail: [email protected]
Лице за контакт:
Виолета Иванова-Грънчарова, младши експерт, тел.: 02 424 1124, e-mail: [email protected]

Държавна собственост и обществени поръчки
Радостина Колева, директор, тел.: 02 9217 544, 02 9217 644, e-mail: [email protected]

Лица за контакти:
Мария Димитрова, старши експерт, тел.: 02 9217 544, e-mail: [email protected]
Красимира Карчева, началник отдел „Обществени поръчки и плащания“, тел.: 02 9217 662, e-mail: [email protected]
Сашка Владимирова, началник отдел „Ремонтни дейности“, тел.: 02 9217 652, e-mail: [email protected]
Даниела Денчева, началник отдел „Инвестиционно планиране“, тел.: 02 9217 634, e-mail: [email protected]

Финанси
Соня Кръстанова, директор, тел.: 02 9217 413, 02 9217 663, e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Зорница Тодорова, старши експерт, тел.: 02 9217 413, 02 9217 663; [email protected]

Правна
Любомир Йосифов, директор, тел.: 02 9217 527, 02 9217 627, e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Любка Цветкова- младши експерт, тел.: 02 9217 527, 02 9217 627, e-mail: [email protected]

Информационни и комуникационни технологии
Филип Иванов, директор, e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Шенай Мюмюн, експерт, координатор на информационни технологии, тел.: 02 9217 642, e-mail: [email protected]

Управление и изпълнение на проекти
Владимир Станчев, директор, тел.: 02 424 11 28, e-mail: [email protected]
Лица за контакти:
Гергана Станчева, държавен експерт, тел.: 02 424 11 36, e-mail: [email protected]
Радостина Петрова, главен експерт, тел.: 02 424 11 38, e-mail: [email protected]


Обща администрация

Човешки ресурси и административно обслужване
Даниела Недялкова, директор, тел.: 02 9217 558, 02 9217 559, e-mail: [email protected]
Лице за контакт:
Добринка Димитрова, главен експерт, тел.: 02 9217 588, e-mail:: [email protected]

Връзки с обществеността и протокол
Пресцентър: 02 9217 744, 02 9217 512, e-mail: [email protected]

Стопански и счетоводни дейности
Мирослав Петков, директор, тел.: 02 9217 421, e-mail: [email protected]
Лица за контакти:
Марияна Желева, началник отдел „Счетоводство“, тел.: 02 9217 703, e-mail: [email protected]
Атанас Атанасов, началник отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“, тел.: 02 9217 450, e-mail: [email protected]

GoTop